Kakerlakker

Markkakerlakk

Kakerlakker

Av de ca 4000 artene av kakerlakker som finnes på verdensbasis, regnes bare omkring 20 som skadedyr.

Mange stifter bekjentskap med kakerlakker etter besøk i varmere strøk. Felles for alle Kakerlakker er at de er altetende og nattaktive dyr. Om dagen vil man ikke kunne se kakerlakkene ettersom de da sitter gjemt i sprekker og hulrom. Dersom man ser kakerlakker på dagtid, kan dette derfor tyde på en stor bestand.
I Norge finner vi bare en frittlevende kakerlakk, Markkakerlakken (Ectobius lapponicus). Den er å finne over hele landet, men den gjør ingen skade på eiendom og kan ikke formere seg innendørs. Derimot finner vi tropiske kakerlakker innendørs i Norge, og disse utgjør en meget viktig gruppe av skadedyr, som må bekjempes.

Utseende

De fleste kakerlakker har en flat og oval kroppsform. Lite hode og lange trådformede antenner som ofte er lengre enn kroppen. De har tynne raske ben, og forsvinner fort hvis de «lukter fare». Hos mange av artene er vingene redusert, og bare enkelte arter kan fly. Hos de vanligste kakerlakkene som gjør skade, varierer i størrelse fra 0,5 cm og oppover til 4,5 cm.

Tysk kakerlakk (Blattella germanica)

Tysk kakerlakkTysk kakerlakk har velutviklede vinger. De voksne kakerlakkene er lys brune/ brungule på farge og ca. 1,0-1,5 cm lange. Denne kakerlakken kan forveksles med markkakerlakken og brunbeltet kakerlakk. Dette fordi den har noe likt utseende som overnevnte artsfrender, men denne gjenkjennes på de to svarte stripene på halsskjoldet.


Amerikansk kakerlakk (Periplaneta americana)

Amerikansk kakerlakkAmerikansk kakerlakk kan bli opptil 4,5 cm lang. Fargen er rødbrun/svartbrun, med lysere tegninger på halsskjoldet. Den ligner australsk kakerlakk på farge og størrelse, men denne kakerlakken har lyse kanter på vingene som er like store som kroppen.


Orientalsk kakerlakk (Blatta orientalis)

Orientalsk kakerlakkOrientalsk kakerlakk blir opptil 2,5 cm lang. Den er blank, rød-/ svartbrun av farge. Hannens vinger er kortere enn bakkroppen, mens hunnene kun har korte vingestubber.


Brunbeltet kakerlakk (Supella longipalpa)

Brunbeltet kakerlakkDenne kakerlakken blir bare 1,0 til 1,5 cm lang. Den har en gulbrun grunnfarge. Videre kjennetegnes den på de brune stripene den har på tvers av bakkroppen. Denne kakerlakken har vinger, og både hannen og hunnen er flyvedyktig. Denne arten kan forveksles med Tysk kakerlakk og Markkakerlakk.


Markkakerlakk (Ectobius lapponicus)

MarkkakerlakkMarkkakerlakken er liten (kun 8-13 mm lang). Den er lysebrun på farge, og har mørkere tegninger på halsskjoldet. Hannen har vesentlig mørkere tegninger enn hunnen. Hannene har fullt utviklede vinger, og de flyr mye. Hunnene har varierende lengde på vingene. Denne kakerlakken har mørke flekker på de tykke, læraktige vingene sine. Den kan forveksles med tysk kakerlakk og brunbeltet kakerlakk, både på grunn av fargen og størrelsen.


Australsk kakerlakk (Periplaneta australasiae)

Australsk kakerlakkAustralsk kakerlakk blir opptil 3,5 cm lang. Fargen er rød-/svartbrun, med en lys gul ring rundt mørkere flekker på halsskjoldet. Den kan forveksles med amerikansk kakerlakk i farge og størrelse, men kan lett gjenkjennes på de lyse kantene på vingene. Vingene er fullt utviklet og den kan fly.


Levevis

Livssyklusen til kakerlakkene består av tre stadier: Egg, nymfe og voksen. Etter parringen legger hunnkakerlakken eggene sine i en eggkapsel. Hun gjemmer kapselen i sprekker hvor den ligger helt frem til klekking.

Ser man kakerlakker som er ute i lyset tyder det ofte på stor bestand.

Kakerlakkene spres lett ved import av varer som mat og klær. Man kan heller ikke utelukke at privatpersoner får med seg kakerlakker i bagasjen etter ferieopphold i varmere strøk.

De tropiske kakerlakkene kan gjøre skade på matvarer ved å spise på dem, tilgrise dem med avføring og illeluktende sekret. Lukten kakerlakkene avgir er ubehagelig og svært sjenerende. Det er påvist at kakerlakker kan spre bakterier som Salmonella og E-Coli til mennesker. Det er også kjent at kakerlakkene kan smitte mennesker med parasitter som krassere, bendelmark og rundmark.

Bekjempelse

Det er ofte vanskelig og svært tidkrevende med kakerlakkbekjempelse, da de formerer seg raskt og sprer seg lett gjennom små kanaler. På større eiendommer må bekjempelsen foregå koordinert og samlet om det skal gi et vellykket resultat.

Det er viktig med god rengjøring før bekjempelse, hvor en fjerner tilgang på mat og vann for kakerlakkene. Samt at man rydder vei for skadedyrbekjempere, slik at de lett kan komme til de befestede områdene.

Selve bekjempelsen av kakerlakker foregår oftest ved bruk av forgiftet åte, men kjemisk bekjempelse blir også brukt. Ved forgiftet åte vil de kakerlakkene som «spiser» av dette bringe det videre til de andre kakerlakkene. De kjemiske midlene påføres de områdene der kakerlakkene befinner seg. I de fleste tilfeller kan man være hjemme under selve bekjempelsen, og det er ikke farlig for mennesker eller husdyr å oppholde seg i rommene etter at behandlingen er ferdig.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende og gratis befaring for å sjekke om du har kakerlakker

Ring oss på vår døgnvakts telefon 800 30 924, eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt.

Vanlige feilstavelser er kakkerlakk, kakkerlakker, kakelak, kakelaker, kakkelakk og kakkelakker. Det skrives altså kakerlakk i entall, og flertallsformen er kakerlakker.

Kontaktskjema

  • Din adresse.
  • Gi en kort forklaring hva henvendelsen gjelder.
  • Kryss av i boksen under om du ønsker at bekjemper som kommer på befaring er diskret og ikke viser firmanavn eller logo på klær eller bil.
  • Du vil motta en epost hvor du gir den endelige bekreftelsen. Sjekk i søppelposten om du ikke ser den.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
basicusKakerlakker